AIK inleder ett samarbete med Järva Gymnasium

2024.05.22, kl 12:00
AIK Fotboll och Järva Gymnasium är överens om ett samarbete som innebär att AIK kommer bedriva fotbollsverksamhet på skolan. Järva Gymnasium är en nystartad skola som kommer att öppna sina portar under hösttermin 2024, utöver sin ordinarie utbildning så kommer skolan att erbjuda idrottsspecialiserad utbildning för sina elever. AIK kommer därmed vara med redan från start i utvecklingen där målet är att etablera ett fotbollsgymnasium med LIU (lokal idrottsutbildning) eller NUI (nationell idrottsutbildning) – verksamhet.

– Det känns oerhört kul och spännande att vi skriver det här samarbete med Järva Gymnasium. Jag har stor tilltro både på Järva Gymnasium, och på det samhällsengagemang som AIK Fotboll bedriver i området. Det är tydligt att det finns många ungdomar i Järva som älskar att spela fotboll, och som har en stor vilja att bli duktiga på att spela fotboll, säger Jonas Hägerhäll, föreningschef AIK Fotboll.

I skrivande stund ingår AIK Fotboll i samarbeten med Solna Gymnasium, Tibble Gymnasium, Tallbackaskolan och Järvaskolan där AIK bedriver fotbollsklasser för pojkar och flickor för skolornas elever. Dessa utbildningar innebär att elever på skolorna medverkar som vanligt på det ordinarie skolschemat, men att fotbollsträning adderas till skolverksamheten. Fotbollspassen genomförs på skolans område och bedrivs av professionella akademitränare från AIK Fotboll – som agerar som mentorer för eleverna i fotbollsklasserna. Samarbetet med Järva Gymnasium innebär att AIK Fotboll fortsätter att utveckla vår fotbollsverksamhet på skolor i vårt närområde.

– Satsningen ger våra ungdomar i Järva möjlighet att kombinera en högkvalitativ utbildning med träning och tävling på elitnivå inom fotbollen. Vi tror starkt på att passion för idrott och höga ambitioner i studier förstärker varandra. Vår fotbollsinriktning ger eleverna möjlighet att utveckla avgörande färdigheter som samarbete, självdisciplin och målmedvetenhet – egenskaper som kommer att tjäna eleverna väl både på planen, i klassrummet och senare i arbetslivet, säger Iman Ehsani, rektor på Järva Gymnasium.

Under hösten 2023 meddelade Järva Gymnasium att man till hösten 2024 ska öppna upp dörrarna till en den nystartade skolan som ligger belägen i Tensta Gymnasiums tidigare lokaler. Inför starten så har skolan satt upp mål där man har skyhöga förväntningar både på sin egen kapacitet men även på varje elevs vilja att lära sig, utvecklas och inte minst – drömma stort.

Precis som AIK Fotbolls sedan tidigare kommunicerade samarbetsparsskola, Järvaskolan, så drivs Järva Gymnasium av den ideella och icke-vinstdrivande stiftelsen Roya Foundation – som sedan 2015 har utvecklat innovativa modeller för utbildning och skolutveckling som bidrar till ökad jämlikhet. Järva Gymnasium har som målsättning att prioritera trygghet, delaktighet och samarbete – allt detta för att ge eleverna de bästa möjligheterna för att få sina elever att nå sin högsta potential. I tillägg till detta vill man även ge sina elever möjlighet att inte behöva välja mellan sina drömmar. Därför finns det möjlighet att söka till idrottsspecialiserad utbildning där professionella tränare och lärare kommer att stötta eleverna under hela skolgången, och på så sätt ge de verktyg som behövs för att nå sina mål både på planen och i klassrummet.

AIK Fotboll kommer att besöka skolan två gånger i veckan för att bedriva fotbollsträningar för skolans elever. Utöver detta innehåller skolans idrottsspecialisering viktiga ingredienser som träningslära, idrottspsykologi, ledarskap, etik och moral – samt mer fotbollspraktiska lärdomar inom regler, taktik och teknik.

Järva Gymnasium har en värdegrund som på många sätt går hand i hand med AIK Fotbolls. Utöver det faktum att man jobbar hårt för att skapa en inkluderande miljö där alla människor ska känna sig välkomma och värderade, så vill skolan även skapa en trygg plats där samtliga elever får känna sig sedda. Då vi på AIK anser att genom att se människan, se gruppen samt att ett fokus läggs på att skapa trygg och inkluderande miljö resulterar i bättre förutsättningar för bra prestationer – både på och vid sidan av fotbollsplanen, så är vi säkra på att parternas samsyn kommer innebär ett fint och bra samarbete.

Därför är vi stolta över att presentera att ett avtal har tecknats mellan AIK Fotboll och Järva Gymnasium där målsättningen är att skapa trygga miljöer för barn och ungdomar att vistas i, samtidigt som eleverna sätts i rörelse.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll