Vi spelar ihop

Utbildningsprogrammet Vi spelar ihop syftar till att väcka insikt och förståelse för värdegrundsfrågor och dess begrepp bland spelare, ledare och föräldrar, för att däri- genom utveckla den sociala förmågan hos såväl enskilda individer som hela laget/gruppen. Utbildningen gällande AIK Stilen följer RF:s riktlinjer och genom detta arbete jobbar vi tillsammans för att förebygga alla typer av kränkningar och mobbning inom laget och åldersgruppen.

MÅLGRUPP

Alla spelare, tränare, ledare och föräldrar i AIK Ungdomsfotboll.

 

MÅL

Målet med Vi spelar ihop-programmet är:

  • att spelare, ledare och föräldrar i AIK ska känna till den värdegrund klubben står för
  • att spelare, ledare och föräldrar ska ha samma definition gällande värdegrundsbegreppen
  • att värdegrunden ska vara en självklar del av den vardagliga verksamheten
  • att alla spelare och ledare ska få en kunskapsplatt- form för att starta upp det kontinuerliga arbetet, samt utforma och vidmakthålla AIK Stilen så att laget och dess medlemmar alltid i varje situation på och utanför planen agerar korrekt och föredömligt

 

Vid frågor kontakta max.bergander@aikfotboll.se

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll