Datum för finansiella rapporter och stämmor

4 november 2022     Delårsrapport jan – sep 2022
16 februari 2023       Bokslutskommuniké 2022
21 februari 2023       Årsredovisning 2022
14 mars 2023            Årsstämma 2023

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2022

Sök på AIK Fotboll