Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på AIK Fotboll. Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som väntar om din personliga integritet vid användning av våra tjänster och webbplatser. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter skyddas av EU:s nya förordning om personuppgifter och dataskydd GDPR (General Data Protection Regulation) som avser att öka skyddet för privatpersoners personliga integritet med hänsyn till det ökade antalet register och sammanställningar som bland annat lagras elektroniskt. Denna förordning gäller som lag från och med 2018-05-25 i Sverige.

Inom ramen för AIK Fotbolls tjänster kommer personuppgifter hänförliga till dig att behandlas. AIK Fotboll (”AIK”, ”vi”, ”oss”), med adress Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för tjänsterna.

Med AIK Fotboll menas AIK Fotboll AB (organisationsnummer 556520-1190), AIK Merchandise AB (organisationsnummer 556580-6162) samt AIK Fotbollsförening (organisationsnummer 802412-9994).

För specifik information relaterad till AIK:s webbshop (www.aikshop.se) klicka här.

1 Vad är personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?
Personuppgifter är data och information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild person. Vi samlar in och använder personuppgifter hänförliga till dig när du använder våra tjänster. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn, köpinformation, beteende eller uppgifter om eller från de enheter med vilka du ansluter eller gör dig tillgänglig för tjänsterna, t.ex. MAC-adress och information om var din mobila enhet befinner sig, om du valt att aktivera platstjänster i din mobila enhet. Om du väljer att inte aktivera platstjänster fungerar tjänsterna antingen inte alls eller med begränsad funktionalitet.

Vi samlar även in data som inte kan kopplas direkt till dig, som t.ex. sammanslagna data och aggregerad information om flera användares aktiviteter inom tjänsterna, för att få kunskap om hur vi kan ge användarna bättre information och för att förstå vilka delar av webbplatserna och tjänsterna som är mest intressanta.

Om du använder AIK Fotbolls App (AIK Live) utan att skapa en användarprofil kommer vi endast att samla in och använda din MAC-adress och information om var din mobila enhet befinner sig, om du valt att aktivera platstjänster i din mobila enhet. I övrigt gäller vad som anges i denna Integritetspolicy oförändrat oavsett om du använder AIK Fotbolls App utan att ha skapat en användarprofil eller om du skapat en sådan profil.

2 Vad används dina personuppgifter till?
AIK Fotboll behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är antingen att du samtyckt till sådan behandling eller att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta AIK Fotboll på den adress, telefonnummer eller e-postadress som anges i punkt 12 nedan.

Dina personuppgifter används för att:
– tillhandahålla dig information och nyheter om AIK Fotboll och våra samarbetspartners;
– tillhandahålla dig information med erbjudanden och marknadsföring från AIK och våra samarbetspartners;
– tillhandahålla dig tjänster inom ramen för AIK Fotbolls app, inklusive riktade erbjudanden och relevant anpassad marknadsföring från AIK Fotboll och/eller samarbetspartners;
– kommunicera med dig via kundservice, t ex vid beställning och klagomål;
– spåra dina aktiviteter på våra arenor i samband med match, i syfte att tillhandahålla dig erbjudanden och informera dig om händelser på arenan;
– skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra tjänsterna och dess innehåll; och
– förhindra förlust och förebygga bedrägeri, t.ex. genom att verifiera din och andras identitet genom att skicka meddelanden till dig.

Dessutom används dina personuppgifter i interna analyser för att förbättra AIK Fotbolls erbjudanden, information, tjänsterna och vår kommunikation med våra användare.

3 Utlämnande av dina personuppgifter
Vi kan komma att ge åtkomst dina personuppgifter till andra inom Allmänna Idrottsklubben (A.I.K), leverantörer som vi samarbetar med samt våra IT-leverantörer, både inom och utanför EU/EES. Syftet med detta är att vi ska kunna administrera och fullgöra vårt avtal med dig och att se till att våra IT-system fungerar.

Beroende på vilka tjänster som du önskar använda, kan det vidare hända att vi delar med oss av, överför eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för föreningar och/eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Syftet med sådan överföring är att dessa föreningar eller leverantörer ska kunna tillhandahålla den tjänst eller de produkter och tjänster du önskar. Dina personuppgifter kan även kombineras med annan information hänförlig från tjänsterna eller från tredje part i syfte att tillhandahålla och förbättra de tjänster som tillhandahålls inom ramen för AIK Fotboll, liksom marknadsföringen av dessa. Vi har ingått avtal med dessa parter, genom vilka de åtar sig att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och med Dataskyddslagstiftningen samt att inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i denna Integritetspolicy.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal (som inkluderar EU-kommissionens modellklausuler för skydd av personuppgifter) tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Vi kan också dela med oss av personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav.

4 Tredjepartstjänster
Tjänster på AIK Fotbolls webbplatser kan komma att inkludera länkar till tredjepartswebbsidor som du kan omdirigeras till. Vi ansvarar inte för sådana parters hantering av dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du noga studerar dessa parters villkor för hantering av dina personuppgifter.

När du nyttjar våra tjänster kan du komma att ha möjlighet att exportera information till tredje parts applikationer och webbsidor, som Facebook eller Twitter. Om du väljer att utnyttja sådana möjligheter kan du komma att även exportera dina personuppgifter varvid AIK Fotboll inte ansvarar för sådana parters hantering av dina personuppgifter. Vi ber dig observera att din information kan komma att bli tillgänglig för andra som besöker eller använder sådana applikationer eller webbsidor.

5 Begränsning av reklam och information
Du kan när som helst välja bort informations- och marknadsföringsmeddelanden via e-post genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrev som skickas ut. Vidare kan du välja att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden via s.k. ”pushnotifieringar” från AIK Fotbolls app genom att slå av denna funktion i din mobiltelefons inställningar.

Om du väljer att utnyttja denna möjlighet att välja bort informations- och marknadsföringsmeddelanden, kommer dina möjligheter att hålla dig informerad om de tjänster, erbjudanden eller evenemang som dessa aktörer tillhandahåller att begränsas.

6 Vilka tekniska lösningar nyttjar vi i interaktion med dig
AIK Fotboll använder flera olika tekniska lösningar i erbjudandet av våra tjänster.

AIK Fotbolls app (AIK Live)
AIK Fotbolls app kan jämföras med ett virtuellt digitalt torg där användarna deltar, ses, kan sälja, köpa och uppleva. Vi vill speciellt göra dig uppmärksammad på att våra tjänster är baserade på olika teknologier för att de ska uppfattas som relevanta för dig som användare och här vill vi särskilt framhäva följande grundläggande tekniska mekanismer:

Enheten: Din digitala enhet innehåller unik information som kan läsas av aktörer som på ett eller annat sätt vill interagera med denna enhet. Du kan själv begränsa utbytet av viss information genom att aktivt stänga av funktioner, men du riskerar då att tjänster som du önskar använda inte fungerar/begränsas till sin funktion. Så länge som en digital enhet är påslagen har den ett unikt ID som kan upptäckas och om enheten har ett SIM-kort kommer den också att kunna spåras. SIM betyder faktiskt: Subscriber Identity Module = Abonnent Identitet Modul. Detta innebär att den digitala enheten alltid kan ”ses” och spåras som en sändare/mottagare av radiosignaler. Systemen på våra arenor kommer också att kunna spåra din enhet utan att du gör något aktivt val.

Din identitet: När du registrerar dig som Användare i AIK Fotbolls app, så har vi möjlighet att anpassa interaktionen med dig utifrån efter vad du har angivit, till exempel, ålder, kön etc. I din användarprofil kan du enkelt få en överblick över vilken information som du har givit oss tillgång till. Det är först efter att du har registrerat dig med ett aktivt samtycke som du blir en användare.

Din position: Din digitala enhet innehåller flera tekniska lösningar för att kommunicera med dig och din omgivning om vart du befinner dig, som exempelvis GPS (Global Positioning System), wifi, bluetooth, web beacon-pejling. Dessa teknologier används för att interagera med enheten på olika sätt. Detta kan exempelvis användas för tillträdeskontroll, kartläggning, way-finding, säkerhetskommunikation, erbjudanden om platsbaserade tjänster och produkter, etc kring våra matcher och arrangemang.

Cookies
Din online-aktivitet automatiseras/förenklas genom att samla in informationskapslar (cookies). AIK kan samla in information om din dator, inklusive alla tillgängliga IP-adresser, operativsystem och webbläsare, för systemadministration som en del av granskningsprocessen. Dessutom samlar vi in ​​information om din allmänna internetanvändning med hjälp av informationskapslar (cookies). Du kan inaktivera cookies. Du kommer då eventuellt inte att fullt ut kunna nytta vissa tjänster som om du önskar använda dig av.

För att kunna erbjuda dig relevanta digitala tjänster, så kommer vi också att samla in den information som beskrivs ovan. Som användare bör man vara särskilt medveten om att kombinationen av olika datainformation tillsammans ger en ännu mer detaljerad information om dig och ditt beteende. Detta sätter större krav på din medvetenhet om hur vår användning av uppgifterna ser ut.

Som användare av AIK Fotbolls tjänster accepterar du att AIK Fotboll har möjlighet att interagera med dig. Denna interaktion innebär också att AIK Fotboll har rätt att kommunicera med dig om och på uppdrag av sina partners.

Interaktionen/kommunikation kommer att ske med den vid vart given tidpunkt lämpligaste teknik/metodik. Observera att all digital kommunikation samlar och spårar information om dig och ditt beteende.

Om du inte vill tillåta användning av cookies
De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte tjänsterna att fungera så bra som du som användare förväntar dig.

e37
När du lägger en order på aikshop.se så använder vi oss av e37, vilket är vår plattform där vi har vår webbshop. Där samlas all den information du uppger vid beställning, namn, mejladress, adress, telefonnummer och även personnummer om du handlat med faktura (Du behöver alltså aldrig uppge ditt personnummer om du inte handlar på faktura). Här samlas även information om hur du har betalat (direkt via bank, ditt kort eller vilken typ av faktura du valt) men inga uppgifter om kortnummer eller bankuppgifter (enbart vilken direktbank du betalat via vid köp med direktbetalning via bank) sparas i e37. All information som rör din betalning krypteras med SSL (Secure Sockets Layer) vid överföring till SVEA Ekonomi och dina kortuppgifter varken registreras eller lagras av aikshop.se. I e37 finns även information om ditt ordernummer samt kundnummer och om du varit inloggad vid lagd order.

I e37 så gör vi även ibland noteringar vid till exempel byten, reklamationer, återköp samt om du valt att ändra adress, skrivit fel mobilnummer eller annan relevant information som tillhör din order. Ibland kan vi även kopiera relevant mailkonversation kopplat till din order eller hänvisa till mejlkonversation vi haft.

I e37 finns även information om hur vi kan spåra din försändelse vid behov.

All den informationen som finns i e37 sparas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

Facebook Messenger Bot

När du anmält dig till att få utskick från oss via Facebook Messenger, så kan vi kombinera data från din Facebookprofil, cookies samt eventuell annan tredjeparts data. Denna data används för att skicka dig utskick som är relevanta för dig. Facebook-kopplingen sker via teknologi från vår leverantör Zummy AB.

EFIT
AIK Fotbolls app är en del av SEF:s (Föreningen Svensk Elitfotbolls organisationsnummer: 825001-5065) digitala miljö som heter EFIT. EFIT är samlingsnamnet på en digitala plattform där SEF erbjuder digitala tjänster. AIK Fotbolls app är en sådan tjänst genom vilken AIK Fotboll kan erbjuda digitala tjänster till kunder, intressenter, samarbetspartners etc.

SEF:s partners är en viktig del av EFIT. På samma sätt som du blir exponerad för meddelanden från speaker, på skyltar mm i arenan med budskap om klubbens/ligans partners, så kommer dessa också att förmedlas i vår digitala plattform. Detta är en viktig förutsättning för fotbollens existens och för din och andra aktörers relation/interaktion med oss.

EFIT samlar också in viss information automatiskt för att lagra den i loggfiler. Informationen omfattar t.ex. IP-adresser (Internet Protocol), webbläsare och språk, Internetleverantör (ISP), hänvisnings- och utgångswebbplatser och applikationer, operativsystem, datum- eller tidsstämpel och data om klickflöde.

Vi använder informationen i syfte att förstå och analysera trender och användares beteende, administrera webbplatsen, förbättra EFIT och dess tjänster och innehåll samt för att samla in information om våra användare på sammanslagen nivå. SEF kan använda informationen i marknadsförings- och annonseringstjänster. Läs mer om SEF:s allmänna villkor och integritetspolicy här.

7 Säkerhet
Vi tar säkerheten för din personliga information på största allvar. Dina personuppgifter är lösenordsskyddade och personlig information som du lämnar till oss är skyddad mot obehörig åtkomst genom olika tekniska åtgärder.

Vi påminner om att när du laddar upp/delar Innehåll i vissa tjänster kan din personliga information och det innehåll du laddar upp eller delar bli synligt för andra och kan komma att läsas, samlas in eller användas av dem. Du ansvarar för den personliga information du väljer att dela eller ange i dessa fall. Om du t.ex. anger ditt namn och din e-postadress i ett foruminlägg är den informationen offentlig.

8 Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de ändamål som beskrivs i denna policy eller så länge som krävs enligt lag.

9 Information om dina rättigheter till insamlade personuppgifter; uppdatering, rättning och radering av personuppgift
Du har rätt, i enlighet med vad som följer av Dataskyddslagstiftningen, att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, att få felaktiga personuppgifter rättade, att begära att vi ska sluta behandla samt radera personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, att utöva rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av Personuppgifterna. I sådant fall ber vi dig att kontakta AIK Fotboll på e-postadressen fotboll@aikfotboll.se eller via telefon på 08-735 96 50.

Om du bedömer att AIK Fotbolls behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med Dataskyddslagstiftning, har du även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Besök gärna Datainspektionens hemsida här.

10 Varifrån får AIK Fotboll personuppgifter?
AIK Fotboll får personuppgifter vid användande och besök av AIK Fotbolls digitala plattformar (hemsidor eller AIK Fotbolls app), samt de system som nyttjas vid inköp av biljetter till AIK Fotbolls olika matcher och event.

AIK Fotboll använder per 2022-01-14 följande digitala platser:
– www.aikfotboll.se
– www.aikfotboll.com
– www.aikfotboll.name
– www.aikfotboll.net
– www.aikfotboll.nu
– www.aikshop.se
– www.arskort.se
– www.årskort.se
– www.aikontour.se
– www.gnagetontour.se
– www.facebook.se/aik
– www.instagram.com/aik
– www.twitter.com/aikfotboll
– www.foraik.se
– www.aikbiljett.se
– www.aikbiljetter.se
– www.grålinjen.se
– www.ljat.se
– www.aik.se

Biljetter till AIK Fotbolls matcher köps från hemsidan www.strawberryarena.se samt www.aikfotboll.ebiljett.nu. Dessa plattformar ägs ej av AIK Fotboll utan drivs av tredje part med vilken AIK Fotboll har ett avtal. Läs mer om Strawberry Arenas integritetspolicy här.

11 Uppdateringar
Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsterna. Som ett led i detta kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Uppdateringar meddelas på www.aikfotboll.se på den här sidan.

12 Frågor om integritet och behandling av personuppgifter
Om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss:

Telefon: +46 (0) 8-735 96 50
Adress: Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna
E-post: fotboll@aikfotboll.se

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll