AIK Fotboll – Värdegrund

2022.05.09, kl 15:22

Vår värdegrund är de grundläggande värderingar som ska styra allt vi gör inom ramen för vår verksamhet. Den är vår ledstjärna för vilka beslut vi tar och vilken miljö och kultur vi har och strävar mot inom klubben. Ett arbete som även leder till sportslig framgång på lång och kort sikt.

Genom arbetet med att bygga trygga miljöer där människor tillåts vara den de är så skapar vi förutsättningar för prestation då en människa som mår bra och blir sedd för den de är ofta presterar bättre. Om människor mår bra tillsammans som grupp, presterar även laget bra. Vilket leder till prestationer på planen, sportslig framgång.

Så genom att se människan, se gruppen, och att lägga fokus på en trygg och inkluderande miljö så skapar vi förutsättningar för bra prestationer både på och vid sidan av fotbollsplanen.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll