Supporter Liaison Officer (SLO)

Sedan 2012 har AIK Fotboll i enlighet med Uefas licensieringskrav infört Supporter Liaision Officer (SLO)-rollen i klubben. AIK Fotboll har under många år insett vikten av en god dialog med sina supportar. SLO-systemets grundtanke går hand i hand med AIK Fotbolls filosofi avseende klubbens supportrar. Grundsynen är att om de inkluderas och ges möjlighet att påverka och säga sitt så uppför de sig bättre än vid exkludering och repression som tydligt har visat sig fungera dåligt.

Det ger också fotbollsklubbar i allmänhet och AIK Fotboll i synnerhet en unik fördel som andra företag bara kan drömma om; en nära dialog med de kunder (i vårt fall supportrar) som är en del av, konsumerar, utvecklar och säljer produkten (klubben). Dessutom äger supportrarna, genom sitt medlemskap i föreningen, en del av klubben. Supportrarna är och förblir AIK Fotbolls viktigaste tillgång!

“Genom dialog, samverkan och kommunikation är SLO den dynamiska länken för föreningens supportrar. SLO har god förståelse för olika behov och identitetsbevarande i AIK Fotboll och arbetar förebyggande genom service och publikvård.”

SLO2

AIK:s SLO John Skärlund under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Malmö FF den 23 juli 2023.

Inledning
De två huvudsakliga arbetsuppgifterna för en SLO är samordning och dialog i samband med match och löpande kommunikation och dialog med supportrar. Därutöver finns ett antal uppgifter en SLO kan arbeta med.

Uppgifter kopplade till matcher
Inför match
Inför match kontaktar AIK Fotbolls SLO motståndarlagets motsvarighet  och inleder kommunikationen, vilket är ett sätt att planera matcharrangemanget, identifiera styrkor och svagheter, diskutera eventuella förbättringar och kvalitetssäkra rutinerna för dialog och samverkan.

Inför varje match skickas en standardiserad inbjudan till match från arrangerande lags SLO till gästande lags SLO med nödvändig specifik information om den kommande matchen. Detta tillvägagångssätt kan vara ett sätt att som SLO i arrangerande förening inleda en kommunikation med gästande lags dito. Den standardiserande inbjudan är framtagen av Styrgruppen för SLO-utvecklandet inom Svensk Fotboll. SLO har också kontakt med andra parter i motståndarklubben som arrangemangsansvariga, polis och förbund och såklart massvis av supportrar.

I samband med match
AIK Fotbolls SLO:er närvarar på samtliga hemma- och bortamatcher.

AIK Fotbolls SLO:er är alltid klädda med tydlig uppmärkning på rygg samt bröst.

AIK Fotbolls SLO:er närvarar i den mån SLO själv bedömer att tid finns,på för- och eftermöten i samband med match. Förmöte äger normalt sett rum tre timmar före avspark i såväl Allsvenskan som Superettan och behandlar upplägget inför matchen avseende publik, service och säkerhet. Eftermöte äger normalt sett rum cirka 30 minuter efter matchens slut och följer upp och analyserar hur arrangemanget förlöpte.

Efter match
Efter match skickar SLO en rapport till Svenska Fotbollförbundet / Föreningen Svensk Elitfotboll. Rapporten innehåller en uppföljning av hur arrangemanget har gått, vad som har varit bra, vad som inte har fungerat, etc.

Kommunikation/dialog
Den viktigaste uppgiften för en SLO mellan matcherna är att fungera som en kommunikationskanal mellan supportrarna och föreningen. Avsikten är att kommunikationen ska ske i båda riktningarna, d v s både från supportrar till förening och från förening till supportrar.

SLO är en officiell representant för AIK Fotboll
SLO jobbar också med att identifiera de önskemål kring förändring och förbättring som finns kring AIK Fotboll. Genom dialog med olika grupper i publiken är målet att lyhördhet resulterar i förbättringar i form av ökad trivsel bland matchbesökarna.

AIK Fotbolls SLO:er arbetar aktivt för att hjälpa, stötta och bidra till att långsiktigt stärka den positiva supporterkulturen.

SLO är en naturlig kommunikationskanal för AIK Fotbolls supportrar när de önskar föra fram idéer och synpunkter till den egna klubbens styrelse, klubbledning och klubbens övriga personal.

Kontakta AIK Fotbolls SLO

Mejl: slo@aikfotboll.se

John Skärlund
john.skarlund@aikfotboll.se
Mobil: 070 – 431 12 95

Naturlig roll i organisationen
SLO:n är en naturlig del av föreningens organisation och en viktig och naturlig del av föreningens arbete. AIK Fotbolls SLO:er arbetar heltid tillsammans med övriga organisationen. På icke matchdag sitter AIK Fotbolls SLO på sportkontoret på Evenemangsgatan 31 i Solna.

Naturlig roll gentemot samverkansparter
Arbetet före, under och efter match utgör en central del av arbetstiden för en SLO. Det är den tidpunkt då det egna förarbetet inför matchen omsätts i praktiken och då SLO:n aktivt arbetar med problemlösningar i olika situationer som kan uppkomma i samband med match. Det är därför viktigt att den egna rollen i förväg tydliggörs för övriga samverkansparter. Samverkansparters kan exempelvis vara arenaägare, publikvärdsorganisation, ordningsvaktsorganisation, polismyndighet, räddningstjänst, arenarestauratörer, entrévärdar och övrig försäljningsorganisation som biljett- och souvenirförsäljning. Även här är det viktigt att kontakter förs med viss regelbundenhet så att SLO:n för samtliga involverade förblir en naturlig del av matcharrangemanget.

Publikrekrytering
SLO arbetar aktivt med att stödja arbetet med att locka mer publik till matcherna. SLO:n besitter kunskap om fotbollspublik som är värdefull i klubbens arbete. Dessutom kan SLO:n fungera som en kanal mellan klubben och supportrarna när det gäller supportrarnas möjlighet att själv engagera sig i publikrekryteringen och därmed ta vara på idéer från supporterhåll. Utöver ökad publiktillströmning bygger det även en känsla av samhörighet och delaktighet.

Kontakt med andra klubbars SLO
AIK Fotbolls SLO:er har en löpande kontakt med andra klubbars SLO, inte bara i anslutning till matcherna mellan klubbarna utan för att diskutera olika typer av frågor som kan komma upp och stötta varandra i det långsiktiga arbetet.

Nationella möten
Under året anordnar Föreningen Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet, kurser och seminarier av olika slag som berör SLO-arbetet eller supporterfrågor. Det är inte möjligt för en SLO att delta i alla sådana möten, men det är bra om man kan vara med vid något eller några tillfällen per år. Om man är anställd som SLO bör det ingå som en naturlig del av arbetsuppgifterna.

Social verksamhet
De flesta föreningar bedriver i dag socialt inriktad verksamhet parallellt med den elitinriktade. AIK Fotbolls SLO:er har under flera år bidragit till att stärka denna del av verksamheten då den skapar kontaktytor och bidrar till att bygga upp en positiv atmosfär runt klubben. Exempelvis Supporterseminarium, Integration på riktigt, Pensionärsmatchen och samarbete med Hjärt-Lungfonden.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll