Bolagsstämma

Upplysning till aktieägarna i AIK Fotboll AB om årsstämma
AIK Fotboll AB:s årsstämma avseende räkenskapsåret 2023 kommer att hållas torsdagen den 14 mars 2024 klockan 18.00 på Friends Arena Filmstaden.

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets nomineringskommitté kan göra detta per mail till nomkom@aikfotboll.se  eller per post till Nomineringskommitté, AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 Solna.

Om en aktieägare önskar hantera ett ärende på stämman så skall detta ha inkommit till bolaget senast den 25 januari 2024. En sådan begäran skall skickas per mail till styrelsen@aikfotboll.se eller per post till Styrelsen, AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 Solna.

För ytterligare information om bolagsstyrning och årsstämma så hänvisas till AIK Fotboll hemsida:  AIKfotboll.se

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll