AIK Fotbolls samhällsengagemang

2022.05.09, kl 15:35

AIK Fotboll är en klubb som har sina rötter i att inkludera människor i verksamheten oavsett vilka de är och vilken bakgrund du har. En klubb som engagerar, skapar samhörighet och som med sitt gedigna värderingsarbete är en positiv kraft i samhället.

Att aktivt ta ansvar för vår närmiljö är därför något vi ser som en självklarhet och även vårt ansvar.

Därför kommer vi att driva en rad initiativ inom ramen för vårt samhällsengagemang med syftet att skapa ett tryggare och mer inkluderande Solna och Stockholm där både fysisk rörelse och möjligheten till praktik och sysselsättning står i fokus – då dessa delar är viktiga för att integreras i samhället. Med fotbollen som grund vill vi ge människor möjlighet till nätverk och plattformar de annars kanske inte skulle haft.

Med detta så bidrar vi också till arbetet med de globala målen, FNs Agenda 2030, som syftar till att aktivt jobba för en mer hållbar värld – där vårt huvudfokus är på social hållbarhet.

AIK Fotboll engagerar och med den positiva kraft det medför vill vi bidra till att göra klubbens närregion till en ännu bättre plats. För alla.

Värdegrundsansvarig: Max Bergander, max.bergander@aikfotboll.se, 073 – 531 12 00

Globala målen

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll