Diarium över medlemsbeslut

På AIK FF:s årsmöte 2018 bifölls en motion som yrkade att AIK FF:s styrelse ska uppföra ett digitalt diarium över medlemsbeslut på AIK Fotbolls hemsida. Varje medlemsbeslut ska tilldelas ett unikt identifikationsnummer. Det ska vara lätt att följa vilka medlemsbeslut som har fattats och hur styrelse och organisation har agerat efter dem.
Diariet är ett levande dokument som kommer uppdateras då status ändras för något av besluten eller nya medlemsbeslut tillkommer.

Nedan visas samtliga inkomna motioner till årsmötet som hölls den 7 mars 2024. Klicka på valfri länk nedan för att få mer information angående varje enskild motion.

Längre ner på sidan återfinns även en översikt över samtliga inkomna motioner och utfallet av dessa under årsmöten från 2018 fram till och med 2024.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll