AIK Fotbollsförenings årsmöte ajourneras

2021.03.08, kl 19:29
På grund av omfattande tekniska problem föreslog idag AIK FF:s styrelse att årsmötet ska ajourneras till måndagen den 15 mars 2021 kl 18.00. Förslaget bifölls genom omröstning med stor majoritet.

AIK FF:s styrelse beklagar djupt de problem som uppkom under kvällens årsmöte. För oss är det av högsta vikt att värna om de föreningsdemokratiska grunderna varför vi, under rådande omständigheter, välkomnar en ajournering.

AIK Fotboll kommer nu att arbeta med att utvärdera var i problemen låg och hur vi kan säkerställa att årsmötet kan genomföras på ett bra och värdigt sätt nästkommande måndag.

Styrelsen i AIK Fotbollsförening

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll