CSR (Corporate Social Responsibility)

AIK Fotboll är och vill vara en klubb som engagerar, skapar samhörighet och som är en positiv kraft. Vi som klubb har ett ansvar för det samhälle vi verkar i.

Därför vill AIK Fotboll vara en aktiv deltagare i att bygga ett samhälle där människor, oavsett vem de, får möjligheter att skapa nya kontaktytor, utvecklas som människor och med det bidra till en positiv samhällsutveckling.

Och med sporten som grund skapas unika förutsättningar för möten mellan människor, en brygga till inkludering och känsla av ett sammanhang.

För att nå dit har vi en rad olika projekt och aktiviteter så som:

  • Mentorsprogrammet längs blåa linjen där vi skapar aktiviteter, praktik och utbildning för ungdomar från dessa områden.
  • Utbildningar i värdegrundsfrågor och inkludering
  • Svartgul Julafton (se klippet här nedan)

Detta är ett axplock av de aktiviteter vi utför löpande under året. Utöver dessa utför vi mindre projekt och punktinsatser för att förena, skapa samhörighet och ett tryggare samhälle.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll