Nomineringskommitténs förslag till styrelse

2024.02.22, kl 10:00
Nomineringskommittén lämnar härmed sitt förslag till den ordinarie bolagsstämman i AIK Fotboll AB (Bolaget) som äger rum torsdag den 14 mars 2024. Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit Svensk kod för bolagsstyrning.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Nomineringskommittén föreslår att Daniel Torbjörnsson väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)
Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara 8 stycken.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)
Nomineringskommittén föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Mikael Jomer, styrelseordförande
Född: 1983. Ny i styrelsen.
Yrke: COO, Human Care Group.
Övriga styrelseuppdrag: Styelseordförande Svarta Massan Ekonomisk Förening samt ledamot Allmänna Idrottsklubben A.I.K. Båda uppdragen lämnas om Mikael blir vald till styrelsen i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Civilekonom.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 1 000.

* Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Anders Appell, ledamot
Född: 1972. I styrelsen sedan 2017.
Yrke: Delägare Andulf Advokat AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot Andulf Advokat AB, Ymer SC Fund 1 AB, Ymer SC AB, Ymer SC AC AB (publ.), Ymer Alternative Credit Fund III AB (publ.) samt AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Tomas Franzén, ledamot
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: Styrelseproffs, tidigare VD i flera stora bolag bl.a. Bonnier AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bl.a. Bonnier News AB, TietoEVRY Oy, Sappa Holding AB och Elajo Invest AB.  Ledamot i bl.a. Axel Johnson AB, Dustin AB samt ledamot i AIK Fotbollsförening Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0

Andreas Sand, ledamot
Född: 1973. Ny i styrelsen.
Yrke: VD för Holiday Club Sport & SPA Hotels AB och Holiday Club Sweden AB.
Övriga styrelseuppdrag: Åre Destination AB.
Utbildning: Civilekonom.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Jonas Hedman, ledamot
Född: 1972. Ny i styrelsen.
Yrke: Investeringsansvarig på Novax.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Personalkollen Sverige AB och Datema Holding AB. Novax Gym Holding AB, Apohem Financial AB, Voyado Holding AB, Personalkollen Sverige AB, Voyado AB, RCO Holding AB, RCO Security AB, Apoex AB, Svenska N’ergy AB, Apohem AB, Datema Holding AB, RCO Security AB, Hedman & Berglund AB
Utbildning: Civilekonom.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 936.

Arash Talebinejad, ledamot
Född: 1981. Ny i styrelsen.
Yrke: Managing Partner, Albatris.
Övriga styrelseuppdrag: Albatris Investment AB.
Utbildning: B.Sc och MBA.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Robert Lison Svanström, ledamot
Född: 1985. Ny i styrelsen.
Yrke: Gymnasielärare.
Övriga styrelseuppdrag: AIK FF.
Utbildning: Lärarutbildning för gymnasiet inom ämnena idrott, specialidrott och samhällskunskap. Dessutom utbildningar inom tränarskap och idrottspsykologi.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Samir Falfoul, ledamot
Född: 1984. Ny i styrelsen.
Yrke: Partner och senior managementkonsult C2U Group.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i C2U Group AB, Felf AB samt Cherrys Colors AB.
Utbildning: Civilekonom.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Val av styrelseordförande
Nomineringskommittén föreslår att Mikael Jomer väljs till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 12)   Nomineringskommittén föreslår att Niklas Strömstedt väljs till oberoende representant i nomineringskommittén.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning
Avvikelser i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning (koden) förekommer enligt nedan:

  • Förslaget avviker från koden avseende punkten 2.6 avseende publicering av nomineringskommittén förslag i samband med kallelse.

– Bolaget är ett idrottsaktiebolag och ägs av en förening (AIK Fotbollsförening) i enlighet med RF:s regelverk. Detta innebar att nomineringskommittén ville avvakta ett fullständigt förslag tills dessa att valberedningen för AIK Fotbollsförening offentliggjort sitt förslag till AIK Fotbollsförenings årsmöte, vilket nu skett. Detta medförde att ett komplett förslag till styrelseledamöter ej kunde presenteras i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som äger rum torsdagen den 14 mars 2024.

  • Förslaget avviker från koden avseende punkten 4.1 där en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

På årsmötet i AIK Fotbollsförening 2020 beslutades det att ge uppdrag till styrelsen i AIK FF att på stämman i Bolaget rösta för en i allt väsentligt speglad styrelse men med upp till två från AIK Fotbollsförening oberoende styrelseledamöter. Nomineringskommitténs förslag är således direkt kopplat till det förslag som lagts av valberedningen i AIK Fotbollsförening. Nomineringskommittén har tillsammans med valberedningen i AIK Fotbollsförening eftersträvat en jämnare könsfördelning än den som uppnåtts men vi måste också beakta den profil på ledamöter som vi anser behövas i AIK Fotboll i dagsläget. I år har vi tyvärr inte lyckats hitta någon kvinna med den eftersökta profilen att kandidera till styrelsen i Bolaget.

  • Förslaget avviker från koden avseende punkten 4.5 där minst två ledamöter ska vara oberoende från större aktieägare – Bolaget är ett idrottsaktiebolag som enligt

Riksidrottsförbundets (RF) regelverk ska ägas till minst 51% av en förening, i detta fall AIK Fotbollsförening, vilket innebär att speciella omständigheter råder för att tillgodose både föreningens medlemmar och Bolagets ägare.

Nomineringskommittén nås på mejladressen nomkom@aikfotboll.se

Text: Nomineringskommittén

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll