Styrelsen i AIK FF kallar till årsmöte den 8 mars 2021

2021.02.22, kl 22:19
AIK Fotbollsförening (AIK FF) kallar till ordinarie årsmöte måndagen den 8 mars 2021, kl 18:00.

Längre ner på sidan finns handlingar inför årsmötet, inklusive inkomna motioner med styrelsens svar. Valberedningen väljs på sedvanligt sätt på föreningens årsmöte. Årsavgiften för medlemmar betalas till huvudföreningen, därav ingen särskild medlemsavgift till AIK Fotbollsförening.

Som tidigare meddelats kommer årsmötet i AIK Fotbollsförening den 8 mars 2021 att genomföras digitalt på grund av rådande pandemi. Det digitala formatet påverkar genomförandet av årsmötet och den sittande styrelsens ambition är att sammankalla ett extra möte när situationen återigen tillåter fysiska möten i större grupper. Styrelsen gör också bedömningen att ett fysiskt möte ökar möjligheten till debatt och dialog under mötet vilket kan underlätta beslutsprocessen hos medlemmarna. Styrelsen vill därför uppmärksamma mötesdeltagarna på att det kan var ett alternativ att hänskjuta ett beslut om motioner till det extra mötet, men vill samtidigt förtydliga att det är mötet som beslutar om motionen skall behandlas eller om det skall skjutas till det kommande extra mötet.

För att årsmötet den 8 mars skall kunna genomföras på bästa möjliga sätt kommer AIK Fotboll att använda sig av föranmälan till möten. Föranmälan kommer att ske via en länk som skickas ut till medlemmarna via e-post onsdagen den 24 februari 2021. Om du inte har fått länken per detta datum ber vi dig att:
– Kontrollera skräppost.
– Kontakta AIK Fotboll per e-post fotboll@aikfotboll.se och meddela namn, födelsedatum samt gällande e-postadress. Efter kontakt om uteblivet mejl, kontrollerar AIK Fotboll aktuellt medlemsregister och skickar sedan ut ett nytt mejl.

Föranmälan via länken skall ske senast onsdagen den 3 mars 2021.

I samband med föranmälan kommer du också bli inbjuden till ett testmöte som äger rum torsdagen den 4 mars, kl 18:00. Syftet med mötet är att testa att all teknik funkar.

Du kommer också få en möjlighet att anmäla dig som talare på årsmötet redan vid föranmälan.  Anmälan kommer att vara kopplad till dagordningen och du kan anmäla till de punkter som du önskar debattera eller ställa frågor kring. Syftet med denna föranmälan är att säkerställa att de medlemmar som önskar komma till tals på mötet ges denna möjlighet samtidigt som mötet kan genomföras på ett effektivt och smidigt sätt för samtliga deltagare. Om du är osäker på om du önskar tala under en viss punkt rekommenderar vi att du ändå föranmäler dig till talarlistan.

Du som har anmält ditt deltagande till årsmötet kommer att få en ny länk på dagen för årsmötet. Denna länk skall du klicka på och logga in på själva mötet.  Det är viktigt att logga in i god tid inför mötet. Om det skulle bli problem med inloggningen så kommer det att finnas teknisk support att tillgå. Vi återkommer med kontaktuppgifter till denna när vi närmar oss årsmötet. Om du har frågor redan nu inför årsmötet så går det bra att kontakta AIK Fotboll på vår e-postadress.

AIK Fotbollsförenings styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna till årsmötet 2021.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll