Eleda Group ny Officiell samhällspartner till AIK Fotboll

2022.05.17, kl 10:00
AIK Fotboll är stolta över att kunna presentera Eleda Group som ny samhällspartner till klubben. Samarbetet innebär att Eleda Group blir avsändare för klubbens övergripande samhällsengagemang.

AIK Fotboll är en stark samhällsaktör och, tillsammans med skolan, den part som står i kontakt med flest barn och ungdomar inom klubbens verksamhetsområde. Eleda Group är en samhällsbyggare, både i sin direkta verksamhet, men framför allt genom sitt sätt att arbeta och sin företagskultur. Tillsammans kommer AIK Fotboll och Eleda Group, genom fotbollen som plattform, att aktivt arbeta för ett mer tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.

– Att det är just Eleda Group som blir AIK Fotbolls första Officiella samhällspartner någonsin har varit en självklarhet redan från början. Eledas naturliga engagemang i föreningslivet och syn på framför allt barn- och ungdomsidrott som en enande kraft i samhället ligger väldigt nära våra egna värderingar. Det är med glädje vi nu kan presentera ett så pass omfattande samarbete som inte enbart är kopplat till vår elitverksamhet, säger Fredrik Söderberg, Vice klubbdirektör på AIK Fotboll.

– Det känns otroligt bra att vi knyter ett samarbete med Eleda Group då vi båda strävar efter att vara en positiv samhällsaktör och bidra till ökad inkludering. Det ska bli väldigt inspirerande att tillsammans bidra i denna så viktiga fråga, säger Max Bergander Samhälls- och värdegrundsansvarig för AIK Fotboll.

Samarbetet är det första i sitt slag och syftar till samverkan kring de initiativ och områden där AIK Fotboll bedriver samhällsengagemang och värdegrundsarbete. Eleda Group kommer även att vara en ledande part i utvecklingen av nya initiativ i syfte att öka resultatet av det samhällsengagemang som AIK Fotboll, genom fotbollen, har som del av klubbens kärnverksamhet.

– Eleda Group har en stark tro på föreningslivets goda kraft och vill stötta verksamheter som skapar en trygg och glädjefull föreningsresa för flickor och pojkar, säger Emilie Condrup Masior, Kommunikations- och Hållbarhetschef hos Eleda Group.

– Det är när vi samverkar som vi gör skillnad på riktigt. När offentlig sektor, föreningsliv och näringsliv samverkar kan vi flytta människor från ett ställe till ett bättre. Med goda vuxna i barn och ungdomars vardag skapar vi en miljö där den unga utövaren blir sedd, uppmärksammad och stimulerad, säger Ingemar Queckfeldt, Head of Sponsorship hos Eleda Group.

Samarbetet är initialt avtalat till och med den 31 december 2024.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll