AIK Fotboll och Eleda inleder initiativet Framtidens ledare

2023.04.06, kl 11:45
AIK Fotboll och Eleda inleder initiativet Framtidens ledare. Målet är att lyfta fram fler kvinnliga förebilder i ledarroller inom klubben och innebär att två spelare från AIK Fotbolls damlag är mentorer för ungdomslag på flicksidan i den dagliga verksamheten.

Initiativet Framtidens ledare har som huvudfokus att lyfta fram kvinnliga förebilder som med sin rutin och kunskap inom elitfotbollens snåriga väg kan bidra till värdefull inspiration och stöd för unga tjejer som vill gå samma väg. Utöver att stötta med hjälp kopplat till det sportsliga kommer mentorerna finnas där som stöd på ett socialt plan, då det inte alltid är en självklarhet att balansera skola, privatliv och en satsning inom en elitförberedande verksamhet. Till en början kommer två spelare från AIK:s damlag finnas som mentorer på flicksidan.

– Dessa två spelare, Linda Hallin och Emma Engström, spelar en otroligt stor roll som mentorer och trygga vuxna för yngre spelare som vill gå samma väg som dem, säger Max Bergander, Värdegrund och hållbarhetsansvarig i AIK Fotboll.

När AIK Fotboll och Eleda Group inledde dialogen kring Framtidens ledare, framkom ett tydligt önskemål och förhoppning om ett initiativ som driver utvecklingen kopplat till inkludering och jämställdhet inom samhället och idrotten.

– Mål nummer fem av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Jämställdhet, värderas högt i vår investeringsstrategi för föreningslivet. Vi vill aktivt påverka flickans föreningsresa till det bättre och där är förebildskapet en viktig ingrediens. Det finns en strukturell orättvisa idag som kan förändras om näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor samverkar med den unga människan i centrum. AIK:s arbete – Framtidens ledare – är ett alldeles utmärkt sätt att förmedla kunskap, erfarenheter, upplevelser vidare till yngre kollegor, lagkamrater med förhoppning att tjejerna ska få ännu lite bättre förutsättningar än tidigare. Ju större mångfald i ledarskapet ju bättre resultat är vår erfarenhet och Framtidens ledare plattformen kommer påverka AIK med omgivning till det bättre, säger Ingemar Queckfeldt, Head of sponsorship, Eleda.

Linda Hallin, spelare i AIK Fotboll och en av mentorerna säger så här om initiativet:
– Eftersom jag själv gått den vägen så vet jag hur tufft det kan vara och att man ofta hade önskat att det fanns någon där som lyssnade på en, som förstod vad man går igenom. Och nu får jag chansen att vara den personen för någon annan, det känns väldigt bra.

Initiativet har slagit väl ut och spelare har uttryckt sig mycket positivt kring det arbete som Linda och Emma gör i vardagen.

– Representation spelar roll och att få tillgång till någon som vet vad de går igenom och att det samtidigt finns en trygg punkt, en hand att hålla i, är ovärderligt. Men vi är inte klara här, detta är bara första steget. Vi kommer utveckla detta än mer, säger Max Bergander.

– Eleda och fotboll/idrott har många likheter. Bolagen som är Eleda identifierar sig ofta som ett lag där ”laget före jaget” är en av framgångsfaktorerna. Vi inser att det är acceptans och förståelse för varandras olikheter som driver oss och förebildskap blir en viktig länk i kedjan för resan uppåt och framåt. AIK Fotboll är en stor & stark spelare i svensk fotboll och med det kommer även ett ansvar att göra goda saker för sig själv och sin omgivning. Framtidens ledare är en god sak för AIK & omgivningen och en bekräftelse på att ”det är när vi samverkar vi får bäst resultat, säger Ingemar.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll