AIK Fotboll AB:s ansökan om prövningstillstånd för överklagan av återbetalning av stöd för korttidsarbete har avslagits

2023.08.21, kl 11:32
AIK Fotboll AB har idag fått beskedet att Kammarrätten har avslagit bolagets ansökan om prövningstillstånd för överklagan av återbetalning av stöd för korttidsarbete. AIK Fotboll AB har tidigare preliminärt beviljats stöd av Tillväxtverket för korttidsarbete i samband med pandemin.

Detta innebär att förvaltningsrättens beslut om återbetalning av stöd uppgående till 5 842 995 kr står fast.

– Vi är besvikna över beskedet. Kammarrättens beslut är kortfattad och det är därför svårt att utläsa varför myndigheterna bedömer att de ekonomiska svårigheterna som uppkom hos AIK Fotboll AB under pandemin inte var tillfälliga och av övergående natur. Vi kommer gå igenom beslutet tillsammans med våra jurister för att undersöka om det finns möjlighet till ytterligare åtgärder i denna fråga, säger AIK Fotbolls finansdirektör Håkan Strandlund.

Beloppet har reserverats i AIK Fotbolls balans- och resultaträkning i årets första kvartalsrapport. Dagens besked får därmed ingen ytterligare negativ konsekvens för bolagets resultat eller ställning.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll